Ungdomsgrupp

Ungdomsgruppen


Varmt välkommen till ELM Nords ungdomsgrupp våren 2024!

2 februari – Kristen i samtiden 1 (Henrik/Mattias)

16 februari – Kristen i samtiden 2 (Henrik/Mattias)

1 mars – Kristen i samtiden 3 (Henrik/Mattias)

15 mars – En för alla, alla för för en (David Appell)

30 mars Påskafton – Kan man tro på uppståndelsen? (Henrik)

12 april – Kristna parrelationer (Dana Fagerholm)

26 april – Varför ska jag läsa Bibeln? (David Appell)

24 maj – Utflykt

Vi samlas på Fridhem och följer ungefär nedanstående upplägg under kvällarna:

18:30 Kvällsfika

19:15 Undervisning

20:00 Gemensam planerad aktivitet

21:00 Kvällsandakt

Kontakt: Henrik Andersson, Missionsgårdspastor

Mail: henrik.andersson@elmnord.se
Mobil: 072-2218247