I Corona-tider minskar antalet besökare av förklarliga skäl. I samma utsträckning minskar även kollekterna. Det påverkar i förlängningen församlingens arbete. Vi vädjar om kollekter och gåvor till Guds rikes arbete i församlingen.

Församlingens arbete finansieras av kollekter och gåvor. Förutom möjligheten att ge kollekt med kontanter, har du möjlighet att ge en kollekt, en gåva eller göra betalning för bokköp och liknande genom att göra överföring med Swish till församlingens Swish-nummer: 123 521 76 90.

Du kan också ge en gåva eller betala för bokköp och liknande genom att göra en inbetalning på församlingens bankgiro: 5686-2048.

En särskild GIVARTJÄNST finns för att bidra till förkunnelsetjänst i församlingen. Genom Givartjänsten har du möjlighet att ge något av allt du fått av Herren till förmån för att Hans ord ska bli predikat. Lämpligtvis ordnar du en automatisk månadsöverföring till Givartjänsten i din internetbank eller genom att anmäla det på din bank. Du kan när som helst ändra eller avsluta ditt givande.

Givartjänstens konto: 8420-2, 943 527 092-2

Märk överföringen ”Givartjänsten”.

Gud älskar en glad givare! Be att Herren välsignar ditt givande enligt sitt löfte i Malaki 3:10. ”Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått”.