Om oss

För verksamheten i Sackeuskyrkan ansvarar Evangelisk Luthersk Församling Umeå. Vi tror och bekänner bibeln vara Guds ofelbara ord, med full auktoritet över lära och liv i alla tider. Vi ansluter oss till den evangelisk lutherska bekännelsen, antagen vid Uppsala möte 1593 såsom gällande för Svenska kyrkan.

Församlingen har sina rötter i Bibeltrogna vänners lutherska missions- och ungdomsförening i Umeå som bildades 1934. Som missionsrörelse har Bibeltrogna vänner av tradition sett sig som inomkyrklig i Svenska kyrkan. Församlingen är dock oberoende av Svenska kyrkan.

Församlingen leds av en styrelse som ansvarar för- och fördelar allt praktiskt och ekonomiskt arbete. Det pastorala ansvaret innehas av en pastor, prästvigd enligt biblisk och evangelisk-luthersk ordning. Församlingen är ansluten till- och står under biskoplig tillsyn av Missionsprovinsen, www.missionsprovinsen.se. Församling är också ansluten till Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, www.elmbv.se, och dess regionala underorganisationen ELM Nord. Predikanter som har sin predikantkallelse inom ELM-BV medverkar med förkunnelse i församlingen. Därutöver kan predikanter från andra sammanhang tillkallas att predika i församlingen.

I Vännäs drivs missions- och lägergården Fridhem www.fridhem.info. Där deltar församlingen i bl.a. barnverksamhet, juniorverksamhet, ungdomssamlingar och läger.