Lyssna på våra gudstjänster i YouTube

Anslutning till bokcirkeln


Vad är det som gör kyrkan till kyrka? Finns det omistliga saker som kännetecknar den, oavsett tid och plats? Detta kommer vi att fördjupa oss i när vi efter påsk startar en bokcirkel utifrån boken "Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken”. Inför varje studiekväll kan du, om du har möjlighet, läsa kvällens ämne i boken. Aktuellt ämne för kvällen finner du i kalendern på hemsidan. Varje studiekväll börjar med föredrag av aktuellt ämne och följs därefter av samtal. Alla är hjärtligt välkomna att vara med! Man måste inte läsa boken för att vara med.

2021-04-17
  • 19:00 "Vandring genom Lova Herren". Sångsamling via Fridhems Youtube-kanal

2021-04-18
  • Tredje söndagen i påsktiden "Herren vår herde"

  • 11:00 Gudstjänst David Appell. Utsändning på YouTube.

2021-04-21
  • 20:00 "Mitt i veckan". Digitalt möte i Zoom

2021-04-22
  • 19:00 Bokcirkel: "KRISTI KYRKA - om kyrkans kännetecken" (kapitel 4)

2021-04-25
  • 11:00 Gudstjänst David Appell. Utsändning på YouTube.

2021-04-28
  • 20:00 "Mitt i veckan". Digitalt möte i Zoom

2021-04-29
  • 19:00 Bokcirkel: "KRISTI KYRKA - om kyrkans kännetecken" (kapitel 5)