Lyssna på våra gudstjänster i YouTube

Se ELM nords samlade kalender (klicka här)

2021-08-01
  • Nionde söndagen efter trefaldighet

  • 11:00 Gudstjänst sammanlyst till Fridhem. Anmälan på www.fridhem.info

2021-08-08
  • Tionde söndagen efter trefaldighet

  • 11:00 Högmässa David Appell