Lyssna på våra gudstjänster i YouTube

ANMÄLAN TILL GUDSTJÄNST! F.n. får vi samla 50 personer med anvisade sittplatser om minst en meters avstånd till andra sällskap. För att delta krävs anmälan. Om ni vill anmäla flera personer gör ni en separat anmälan för varje enskild individ. När ni kommer till Sackeuskyrkan finns en värd i entrén som anvisar er sittplats i kyrksalen. Den som har sjukdomssymptom stannar hemma och avanmäler sin bokade plats. Anmälningsfunktionen till Midsommardagen öppnar söndag eftermiddag (20/6).

Se ELM nords samlade kalender (klicka här)

2021-06-20
  • Tredje söndagen efter trefaldighet "Förlorad och återfunnen"

  • 11:00 Högmässa David Appell. Anmälan på hemsidan.

2021-06-25
  • Midsommarafton. Utomhusmöte på Fridhem. Anmälan på Fridhems hemsida.

2021-06-26
  • Midsommardagen

  • 14:00 Friluftsgudstjänst vid Lyckebo sommargård. Predikan Stefan Ekström. Ta med egen matkorg (grillmöjligheter finns). Anmälan här på hemsidan.

2021-06-27
  • Den helige Johannes döparens dag

  • 11:00 Friluftsgudstjänst på Fridhem. Predikan Stefan Ekström. Anmälan på Fridhems hemsida.