Lyssna på våra gudstjänster i YouTube

Anslutning till bokcirkeln


Vad är det som gör kyrkan till kyrka? Finns det omistliga saker som kännetecknar den, oavsett tid och plats? Detta kommer vi att fördjupa oss i när vi efter påsk startar en bokcirkel utifrån boken "Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken”. Inför varje studiekväll kan du, om du har möjlighet, läsa kvällens ämne i boken. Aktuellt ämne för kvällen finner du i kalendern på hemsidan. Varje studiekväll börjar med föredrag av aktuellt ämne och följs därefter av samtal. Alla är hjärtligt välkomna att vara med! Man måste inte läsa boken för att vara med.

2021-05-09
  • 11:00 Gudstjänst David Appell, predikan Sverre Bøe, Oslo. Utsändning på YouTube.

  • 14:00 Nattvard (anmälan)

2021-05-12
  • 20:00 "Mitt i veckan". Digitalt möte i Zoom

2021-05-13
  • Kristi himmelsfärds dag "Herre över allting"

  • 11:00 Gudstjänst sammanlyst från Fridhem David Appell

  • 19:00 Bokcirkel: "KRISTI KYRKA - om kyrkans kännetecken" (kapitel 7)

2021-05-16
  • Söndagen före pingst "Hjälparen kommer"

  • 11:00 Gudstjänst David Appell. Utsändning på YouTube.

2021-05-19
  • 20:00 "Mitt i veckan". Digitalt möte i Zoom

2021-05-20
  • 19:00 Bokcirkel: "KRISTI KYRKA - om kyrkans kännetecken" (kapitel 8)