Om Gud vill får vi fira påsk också år 2020. Vi planerar för det enligt följande:

Skärtorsdag 18:30 nattvardsgudstjänst. Skärtorsdagens gudstjänstordning finns här.

Långfredagen 11:00 Långfredagsgudstjänst. Långfredagens gudstjänstordning finns här.

Påskdagen 11:00 högmässa. Påskdagens gudstjänstordning finns här.

I nuläget får vi samlas 50 personer till offentlig gudstjänst. Principen är ”först till kvarn”. Om det skulle vara så att vi uppnår maxantalet så måste vi stänga dörren för fler (men kan komma att erbjuda extra gudstjänst om så skulle vara fallet). Vi uppmanar alla att komma i god tid före utsatt gudstjänsttid (för att försäkra sig om plats).

Alla gudstjänster kommer att direktsändas på YouTube. Där kan man också lyssna i efterhand.

Utöver våra offentliga gudstjänster i påsk uppmuntrar vi till enskild andakt. Här nedan finns särskilda ordningar för andakt som du kan använda på Långfredagens kväll och Annandag påsk.

Enskild andakt för Långfredagens kväll finns här.

Enskild andakt för Annandag påsk finns här.