There are friends who pretend to be friends, but there is a friend who sticks closer than a brother – MY FRIEND!

Varannan fredag, ojämna veckor, kl 18:00 – 20:00 är det MY FRIEND för barn i årskurs F-8. MY FRIEND är uppdelad i en juniorgrupp, årskurs 4-8, och en miniorgrupp, årskurs F-3. Kvällen innehåller bibelstudium, bön och sång, samt fika och aktiviteter.

Programmet för vårterminen 2019 börjar fredagen den 18 januari.

Jesus kallar dig ”min vän”! Du får kalla Jesus ”min vän”! Och vi hoppas du lär känna någon annan som du kan kalla ”min vän”!