”Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:19-20).

Fr.o.m. söndagen den 29/3 är det förbjudet att samlas fler än 50 personer till offentlig sammankomst. Vi följer de restriktioner och lagar som myndigheter ger oss, så länge de inte strider mot Guds ord. Även om vi nu är något begränsade att samlas har vi ett underbart löfte av Jesus, att även om vi bara är två eller tre som samlas i hans namn så har det stor välsignelse med sig – inte bara för dem som samlas utan också för dem som inte kan vara med. Att några samlas och ber för församlingen, staden, landet och världen, för sjuka, oroliga och isolerade, det har betydelse för långt fler än för dem som samlas.

Vi behöver samlas till gudstjänst och bön, för att höra Herrens ord och ta del av nattvarden. När mycket är i gungning och mycket kan oroa oss behöver vi hjälp av Herren själv att ha honom och hans seger över synden och döden i levande åminnelse. Du som inte kan delta på plats i vår gudstjänst, du kan delta i Anden, i bön med och för församlingen och lyssna till utsändningen på YouTube.

För övrigt gäller samma restriktioner som tidigare:

  • Vi stannar hemma om vi är sjuka!
  • Vi stannar hemma om vi är 70 år eller äldre, eller om vi i övrigt tillhör någon riskgrupp.
  • Vi tvättar händerna noggrant när vi kommer till Sackeuskyrkan!
  • Vi hälsar inte i hand på varandra!
  • Vi håller distans till varandra så gott vi kan! Om vi inte tillhör samma familj så sitter vi med två tomma stolar emellan oss och håller en meters distans vid nattvardsutdelandet!

Bön i Corona-tider

Helige Herre Gud, vi vänder oss till dig, du som är Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Vi prisar dig för din makt och din härlighet.

Vi bär fram all den oro och all den nöd som kommer av corona-virusets framfart.

Vi ber: Bevara och beskydda oss för allt ont. Särskilt ber vi om beskydd mot coronaviruset.

Ge oss vishet i hur vi skall leva ansvarsfullt och rätt med vår nästa.

Vi ber för alla oroliga: Var du, Herre, deras trygghet och låt dem möta mänsklig medkänsla.

Vi ber för alla drabbade: Herre, kom med helande och hälsa och läkedom.

Vi ber för alla gamla och utsatta: Herre, var du deras beskydd.

Vi ber för alla som vårdar de sjuka: Var med dem i deras uppgifter. Ge dem beskydd och kraft att orka.

Vi ber för alla som blir isolerade: Låt dem ha trons gemenskap med dig och låt dem möta mänsklig omsorg och omtanke.

Vi ber för alla beslutsfattare: Hjälp dem att överblicka och fatta rätt beslut i rätt tid. Ge dem vishet och led dem.

Vi ber för oss alla: Sänd oss dina änglars beskydd, dag och natt.

Vi ber för vårt folk: Omvänd oss till dig, du vår frälsnings Gud. Gör oss till ett folk, som söker dig och följer ditt Ord.

Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen!