GUDSTJÄNSTEN är församlingens huvudsammankomst. Det är gudstjänst varje söndag kl 11:00 (för utförligt program se kalendern). Vi har en gudstjänstordning enligt den andliga traditionen i Svenska kyrkan. För det pastorala ansvaret och all sakramentsförvaltning ansvarar prästvigda män. Vi har också en traditionen med lekmannaförkunnare som predikar på pastorns uppdrag.

SÖNDAGSSKOLA.

Barnen har en viktig plats i församlingen. ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”, säger Jesus. Barnen är med i gudstjänsten, under predikan får de särskild undervisning i söndagsskolan. Söndagsskolan är uppdelad i två grupper. En grupp med yngre barn, ca 3-6 år, och en grupp med äldre barn, ca 6-10/12 år. Vanligtvis konfirmeras barnen/ungdomarna i en ålder av 14/15 år och ges då tillträde till nattvardsbordet.

DELTA I NATTVARDEN

Vi har öppet nattvardsbord, så till vida att du är välkommen att delta i nattvardsfirandet utan att vara medlem i församlingen, antingen det gäller enstaka tillfälle eller sker återkommande. Dock finns det i bibeln en ordning, som kyrkan genom historien sökt efterfölja, när det gäller vilka som ska admitteras (inbjudas) till nattvarden. Välkommen att bli välsignad i nattvarden:

  • Du som är döpt i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och som tror och bekänner Jesus som din rättfärdighet och helighet!
  • Du som också vill bekänna synd mot Gud, i tankar, ord och gärningar, och som vill tro dina synder förlåtna i Jesu blod!
  • Du som vill ta emot Kristi kropp och blod i nattvardens bröd och vin för att få visshet om syndernas förlåtelse.
  • Du är värdig att komma inte pga din egen fromhet, men pga. Kristi ord: för dig utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse.

Vi tillämpar inte barnkommunion, dvs. barnen tar inte emot nattvarden förrän de har blivit konfirmerade. Barnen är däremot välkomna fram till nattvardsbordet för att bli välsignade under handpåläggning. Tala gärna med församlingens pastor om du undrar över de ordningar som tillämpas i församlingen vid nattvardsfirande.