There are friends who pretend to be friends, but there is a friend who sticks closer than a brother – MY FRIEND!

Varannan fredag, ojämna veckor, kl 18:00 – 20:00 är det MY FRIEND för barn i årskurs F-8. MY FRIEND är uppdelad i en juniorgrupp, årskurs 4-8, och en miniorgrupp, årskurs F-3. Kvällen innehåller bibelstudium, bön och sång, samt fika och aktiviteter.

Programmet för 2018 börjar fredagen den 19 januari. Observera att vi tidigarelagt starttiden till kl 18:00 det här året.

Jesus kallar dig ”min vän”! Du får kalla Jesus ”min vän”! Och vi hoppas du lär känna andra som du kan kalla ”min vän”!