gudstjänst

GUDSTJÄNSTEN är församlingens huvudsammankomst. Det är gudstjänst varje söndag kl 11:00 (för utförligt program se kalendern). Vi följer en given gudstjänstordning enligt den andliga traditionen i Svenska kyrkan. För det pastorala ansvaret och all sakramentsförvaltning ansvarar prästvigda män. Vi har också en traditionen med lekmannaförkunnare som predikar på pastorns uppdrag.

SÖNDAGSSKOLA.

Barnen har en viktig plats i församlingen. ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”, säger Jesus. Barnen är med i gudstjänsten, under predikan får de särskild undervisning i söndagsskolan. Söndagsskolan är uppdelad i två grupper. En grupp med yngre barn, ca 3-6 år, och en grupp med äldre barn, ca 6-10/12 år. Vanligtvis konfirmeras barnen/ungdomarna i en ålder av 14/15 år och ges då tillträde till nattvardsbordet.

DELTA I NATTVARDEN

Vi har öppet nattvardsbord, så till vida att du är välkommen att delta i nattvardsfirandet utan att vara medlem i församlingen, antingen det gäller enstaka tillfälle eller sker återkommande. Dock finns det i bibeln en ordning, som kyrkan genom historien sökt efterfölja, när det gäller vilka som får admitteras (inbjudas) till nattvarden. Du är välkommen till nattvarden som:

– är döpt i Guds, Faderns och Sonens och den Helige Andes, namn.
– tror och bekänner Jesus Kristus vara din och hela världens ende Frälsare och Saliggörare.
– bekänner dig vara en syndare mot Guds heliga bud som behöver Guds nåd och syndernas förlåtelse.
– tror dig vara värdig att komma till nattvarden inte pga. av dig själv men pga. Kristi ord: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse.
– tror i enlighet med Kristi ord att Kristus i nattvarden ger sin sanna och verkliga kropp och sitt verkliga blod till syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet.

Vi tillämpar inte barnkommunion, dvs. barnen tar inte emot nattvarden. Den tradition som varit rådande i Svenska kyrkan de senaste århundradena är att barnen admitteras till nattvarden efter att ha blivit konfirmerade. Barnen är däremot välkomna fram till nattvardsbordet för att bli välsignade under handpåläggning. Tala gärna med församlingens pastor om du undrar över de ordningar som tillämpas i församlingen vid nattvardsfirande.